شماره تماس : 09114372009

تعرفه پاپ آپ و زیر مجموعه گیری

تعرفه پاپ آپ و زیر مجموعه گیری

پورسانت ادز پاپ آپ از زیرمجموعه شما در کسب درامد از طریق پاپ آپ 25 درصد می باشد.

در سایت ادز پاپ آپ پورسانت پاپ آپ ها در کسب درامد به شرح ذیل است:

پورسانت پاپ آپ اول در کسب درامد از سایت 25 ریال می باشد

پورسانت پاپ آپ دوم کسب درامد از سایت 20 ریال می باشد

پورسانت  پاپ آپ سوم کسب درامد از سایت 15 ریال می باشد

 

عضویت در ادز پاپ برای شروع کسب درامد
آدرس ایمیل : info@ads-popup.irاطلاعات تماس : 09114372009سئو شده توسط سئو افزا - محمدی