شماره تماس : 09170938807

تعرفه کسب درآمد

تعرفه کسب درآمد

تعرفه کسب درآمد از پاپ آپ در ادز پاپ آپ

هر آی پی دو مرتبه می تواند از سایت بازدید داشته باشد. در صورت مشاهده تقلب و استفاده از کدهای نادرست درآمد شما ثبت نخواهد شد.

آی پی ایرانی

تعرفه پاپ آپ اول با آی پی ایرانی : 30 ریال

تعرفه پاپ آپ دوم با آی پی ایرانی : 25 ریال

 

آی پی خارجی

تعرفه پاپ آپ اول با آی پی خارجی 25 ریال

تعرفه پاپ آپ دوم با آی پی خارجی 21 ریال

 

تسویه حساب درآمد: حداقل 10 هزار تومان

پشتیبانی 24 ساعته

تسویه حساب منظم و دقیق بدون تاخیر

تمام آی پی های خارجی و داخلی در کسب درآمد محاسبه می شوند.